Skip to main content

Migraine

migraine banner

Als hoofdpijn een briesje is, is migraine een storm.

Wat is migraine?

Voor de mensen die nooit migraine hebben ervaren, is het moeilijk om uit te leggen hoe het voelt. Voor de honderdduizenden mensen in Nederland die lijden aan migraine is het heel duidelijk wat migraine is. Een migraine aanval komt als een storm die spontaan kan opkomen en vaak gepaard gaat met zeer vervelende en pijnlijke symptomen. Misselijkheid, stevige hoofdpijn, gevoeligheid voor licht en geluid kunnen abrupt je plannen verstoren. Als hoofdpijn een briesje is waarbij je enigszins nog door kunt gaan met je dagelijkse bezigheden, is dat bij een migraine aanval vaak niet mogelijk.

Migraine is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn die wordt gekenmerkt door een kloppende pijn die gewoonlijk aan slechts één kant van het hoofd wordt gevoeld. De ernst, duur en frequentie van migraine aanvallen verschilt sterk per persoon. Iemand die een migraineaanval heeft kan enkele uren tot enkele dagen compleet uitgeschakeld zijn. Vrouwen hebben over het algemeen meer last van migraine dan mannen. Als de migraine aanval uitsluitend met de menstruatie cyclus samenvalt, wordt dit ook wel menstruele (hormonale) migraine genoemd.

De symptomen van migraine:

 • Kloppende of bonzende hoofdpijn meestal aan één kant van het hoofd
 • Overgevoeligheid voor licht of geluid, of uitvalsverschijnselen (een zogenoemde ‘aura')
 • Misselijkheid en braken
 • Buikpijn
 • Verlies van eetlust
 • Bleekheid
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid

Oorzaken van migraine:

Over de oorzaak van migraine is nog veel onduidelijk. Erfelijkheid kan een rol spelen. Ook prikkels uit de omgeving spelen een belangrijke rol. Vaak is een combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren de oorzaak . Onderstaand een aantal voorbeelden van omgevingsfactoren, ofwel prikkels:

 • Hormonen. Sommige vrouwen krijgen steeds migraine rond de menstruatie (menstruele migraine). Bij gebruik van de anticonceptiepil kan de migraine verergeren of juist verminderen. En tijdens de zwangerschap en na de overgang kunnen de klachten juist verminderen.
 • Veranderend slaappatroon. Wie meer of juist minder dan gemiddeld slaapt, kan last krijgen van migraine. Uitslapen, maar ook een nachtdienst kan zo aanleiding geven tot de aandoening.
 • Te veel inspanning. Meer lichaamsbeweging dan gebruikelijk kan migraine uitlokken.
 • Weersveranderingen.
 • Voeding. Te weinig drinken en het uitstellen van de maaltijden kunnen migraine veroorzaken. Ook voedingsmiddelen kunnen dat, zoals koffie, chocolade of kaas,
 • Harde geluiden
 • Fel licht
 • Sigarettenrook
 • Hoogteveranderingen (in de bergen of in het vliegtuig)

De vier fasen van migraine:

Een migraineaanval bestaat uit vier fasen, die niet bij iedereen alle vier even sterk voorkomen. Tussen de aanvallen kunnen er kortere of langere perioden liggen.

1. Waarschuwingsfase

Bij ongeveer één op de vijf mensen met migraine kondigt de aanval zich ruim van tevoren aan. De signalen kunnen heel verschillend zijn, maar per individu gaat het vaak om dezelfde voortekenen. Soms al een paar dagen voor een aanval, maar vaak ook enkele uren en vlak van tevoren. Je bent de dag voor de aanval bijvoorbeeld erg prikkelbaar, vlak voor de aanval zie je bleek en je moet steeds gapen. Het is belangrijk dat je de signalen leert herkennen, om op tijd actie te kunnen ondernemen.

2. Aurafase

Ongeveer vijftien procent van de mensen met migraine krijgt auraverschijnselen: kortdurende neurologische storingen. Je zicht is verstoord, je handen of vingers tintelen, je ervaart krachtverlies of spraakstoornissen. Een aura ontstaat meestal geleidelijk en duurt gemiddeld tien minuten tot een uur. De verschijnselen verdwijnen wanneer de hoofdpijn komt opzetten.

3. Hoofdpijnfase

Dit is de fase van de bonzende hoofdpijn. Bij veel mensen gecombineerd met misselijkheid en braken, diarree, plus overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. Deze fase kan 4 uur duren, maar ook 3 etmalen.

4. Herstelfase

De hoofdpijn neemt af. Vaak val je nu in slaap en word je later wakker zonder of met slechts lichte hoofdpijn. Veel mensen zijn dan nog een paar dagen snel vermoeid en licht geprikkeld. Het duurt gemiddeld één tot twee dagen voor je helemaal hersteld bent van een migraineaanval.

Hoe om te gaan met migraine?

Als je lijdt aan migraine aanvallen, kan je leren ‘ermee om te gaan’. Zo kan je de intensiteit van migraine aanval verminderen of zorgen dat het minder lang duurt. Je kunt ook situaties of factoren vermijden die een migraine aanval triggeren.